Produkty

 • Aktuality
 • Inovácie sú zrodené z myšlienok

  Nemecká firma KESSEL je najvýznamnejším lídrom v odvádzaní odpadových vôd, v interiéri, aj exteriéri.

  Spoločnosť KESSEL AG so sídlom v Lentingu v Bavorsku založil v roku 1963 Bernhard Kessel. V súčasnosti je spoločnosť  jedným z popredných výrobcov zariadení používaných na likvidáciu odpadových vôd: kanalizačné spätné klapky, objektové vpusty, sprchové žľaby, odlučovače tukov a ropných látok, prečerpávacie stanice, plastové šachty.
  Firma KESSEL AG tak oslávila už 50 rokov od svojho založenia. 

  KESSEL Group v súčasnosti zamestnáva cez 500 zamestnancov. Skúsenosti, kreativita a inovatívnosť zabezpečujú vysokú kvalitu a spoľahlivosť všetkých vyrábaných zariadení a produktov. Väčšina výrobkov je z ekologického plastu, čo pomáha znižovať náklady spojené s dopravou a montážou. 

  Riešenie s jasným podpisom
  a doložená vysoká kvalita výrobkov:
  • Certifikáciou ISO 9001:2008 (certifikát / PDF)

  • Dobrovoľným externým monitorovaním

  • Viacerými patentmi

  • Inštitútom DIBt technického schválenia výrobkov

  Funkčná bezpečnosť výrobkov je zaručená
  • 100% testovanie v závode

  • Bezpečnostné vybavenie 

  Inštalácia a šetrnosť výrobkov
  • Modulárneho systému: Menej dielov, veľa riešení

  • Nové materiály, ako napr. Ecoguss: kompaktný, hygienický

  Podpora pre našich partnerov na trhu
  • Kvalifikované semináre 

  • Certifikovaní montážni partneri

  • Podpora predaja cez motivovaný tím

  • Firma Kessel je veľmi svedomitá pri plnení svojich záväzkov v oblasti komunikácie v dodávateľskom reťazci. 

  • Naše bezpečnostné listy sú priebežne kontrolované a upravené tak, aby boli v súlade s vedeckým statusom.