Produkty

 • Aktuality
 • Inovácie sú zrodené z myšlienok

  Spoločnosť KESSEL AG so sídlom v Lentingu v Bavorsku založil v roku 1963 Bernhard Kessel. V súčasnosti je spoločnosť  jedným z popredných výrobcov zariadení používaných na likvidáciu odpadových vôd: spätné klapky, vpusty, odvodňovacie žľaby, odlučovače, prečerpávacie stanice, šachty, čistiarne odpadových vôd a nádrže pre využitie dažďovej vody.
  Firma KESSEL AG tak oslávila už svoju 50-tku. 

  Kessel Group v súčasnosti zamestnáva cez 500 zamestnancov. Skúsenosti, kreativita a inovatívnosť zabezpečujú vysokú kvalitu a spoľahlivosť všetkých vyrábaných zariadení a produktov. Väčšina výrobkov je z ekologického plastu, čo pomáha znižovať náklady spojené s dopravou a montážou. 

  Riešenie s jasným podpisom

  a doložená vysoká kvalita výrobkov:
  • Certifikáciou ISO 9001:2008 (certifikát / PDF)
  • Dobrovoľným externým monitorovaním
  • Viacerými patentmi
  • Inštitútom DIBt technického schválenia výrobkov
  Funkčná bezpečnosť výrobkov je zaručená
  • 100% testovanie v závode
  • Bezpečnostné vybavenie 
  Inštalácia a šetrnosť výrobkov
  • Modulárneho systému: Menej dielov, veľa riešení
  • Nové materiály, ako napr. Ecoguss: kompaktný, hygienický
  Podpora pre našich partnerov na trhu
  • Kvalifikované semináre 
  • Certifikovaní montážni partneri
  • Podpora predaja cez motivovaný tím
  • Firma Kessel je veľmi svedomitá pri plnení svojich záväzkov v oblasti komunikácie v dodávateľskom reťazci. 
  • Naše bezpečnostné listy sú priebežne kontrolované a upravené tak, aby boli v súlade s vedeckým statusom.