Made in Germany KESSEL Logo
Traži:
Produkty

Vyhľadávanie produktov


Zadajte číslo výrobku alebo hľadajte slovo, ak chcete nájsť technické údaje, text so špecifikáciami alebo CAD výkresy produktu.

Náš sortiment produktov

KESSEL ponúka kompletné produktové rady na odvodňovanie budov a vonkajších oblastí. Od základných kúpeľňových vpustov až po napojenia na verejné kanalizácie vám produkty KESSEL pomôžu splniť všetky požiadavky. Produkty KESSEL sú určené pre súkromnú a pre komerčnú / priemyselnú výstavbu. Tento prehľad vám poskytne širší uhol pohľadu na naše produktové línie.

Odvádzanie odpadovej vody

Predčistenie odpadových vôd

Ochrana pred spätným vzdutím

 

 

Tiráž / Údaje o tlači | Ochrana osobných údajov
©1998-2018 KESSEL AG, Bahnhofstraße 31, 85101 Lenting, Germany