Made in Germany KESSEL Logo
Traži:
 > Čerpacie stanice

Vyhľadávanie produktov


Zadajte číslo výrobku alebo hľadajte slovo, ak chcete nájsť technické údaje, text so špecifikáciami alebo CAD výkresy produktu.

Čerpacie stanice

Firma KESSEL ponúka kompletnú líniu čerpacích staníc pre odpadové vody s obsahom fekálií alebo bez nich. Sú určené pre nadzemné aj podzemné inštalácie.

Pre odpadové vody s obsahom fekálií

Ak sú k výtokovému potrubiu odpadových vôd pripojené toalety a pisoáre, musíte použiť čerpaciu stanicu na prečerpávanie splaškových odpadových vôd. Čerpacie stanice KESSEL série Aqualift F sú naprojektované na tieto aplikácie a dodávajú sa ako modely s jedným alebo dvomi čerpadlami. Séria Aqualift F sa dá použiť aj na odpadové vody bez splaškov – šedú vodu.

Pre odpadové vody bez obsahu fekálií

Odpadové vody zo spŕch, vaní, umývadiel a práčok dokážu prečerpávať čerpacie stanice KESSEL série Aqualift S a Minilift.

Čerpacie stanice Aqualift F Compact / Minilift F
pre odpadové vody s fekáliami alebo bez nich

Čerpacie stanice Aqualift F / F XL
pre odpadové vody s fekáliami alebo bez nich

Čerpacie stanice Aqualift S / Minilift
pre odpadové vody bez splaškov – šedú vodu.

Čerpacie stanice Aqualift F / S / F XL / S XL
pre odpadové vody s fekáliami alebo bez nich

 

Tiráž / Údaje o tlači | Ochrana osobných údajov
©1998-2018 KESSEL AG, Bahnhofstraße 31, 85101 Lenting, Germany