Made in Germany KESSEL Logo
Traži:
 >  > Čerpacie stanice Aqualift F / S / F XL / S XL

Vyhľadávanie produktov


Zadajte číslo výrobku alebo hľadajte slovo, ak chcete nájsť technické údaje, text so špecifikáciami alebo CAD výkresy produktu.

Čerpacie stanice pre podzemné inštalácie

Inštaláciou čerpacích staníc doma alebo v budove často mrháte cenným životným / úložným priestorom a môže spôsobovať prevádzkový hluk. Teraz sú však dostupné nové riešenia, ktoré majiteľovi domu / budovy ponúkajú profesionálne výhody.

Technická šachta spĺňa novú normu EN 13598-2.

 

Aqualift F XL

pre odpadové vody s obsahom fekálií alebo bez nich - suchá inštalácia

Aqualift F / S

pre odpadové vody s obsahom fekálií alebo bez nich - mokrá inštalácia 

Aqualift F XL / S XL

pre inštaláciu v betónovej doske alebo pre podzemnú inštaláciu – mokrá inštalácia

BEZPEČNOSŤ
20-ročná záruka na PE materiál.

SYSTÉMOVÁ ZÁKLADŇA
Verzia pre podzemné inštalácie alebo inštaláciu do betónovej dosky pre kombináciu s novými inžinierskymi šachtami.

SYSTÉMOVÉ ŠACHTY
Modulárna konštrukcia výšky šachty.

VIACNÁSOBNÉ ČERPADLÁ (Mono/Duo)
v rôznych kapacitných triedach od 500 do 4000 W.

UZAVIERACÍ VENTIL
Pre zabránenie spätného toku pre každé čerpadlo.

TLAKOVÉ POTRUBIE
pripojenie Ø 90 / 63 mm – Ventil s integrovanou spätnou klapkou pre ľahké vyprázdňovanie tlakového potrubia.

VYSOKÁ ODOLNOSŤ PROTI PODZEMNEJ VODE
Systémová základňa odolná voči podzemnej vode do výšky 3000 mm.

Ak si želáte viac informácií o našich čerpacích staniciach, pozrite sa na našu medzinárodnú webstránku www.kessel.com alebo sa spojte priamo so spoločnosťou KESSEL, respektíve s vašim lokálnym partnerom KALA Myjava.

 

Tiráž / Údaje o tlači | Ochrana osobných údajov
©1998-2018 KESSEL AG, Bahnhofstraße 31, 85101 Lenting, Germany