Made in Germany KESSEL Logo
Traži:
 >  > Čerpacia stanica proti spätnému vzdutiu Pumpfix F

Vyhľadávanie produktov


Zadajte číslo výrobku alebo hľadajte slovo, ak chcete nájsť technické údaje, text so špecifikáciami alebo CAD výkresy produktu.

Hybridný systém – klapka proti spätnému vzdutiu a čerpacia stanica v jednom

Moderné a úsporné hybridné riešenie s inovatívnou dvojitou funkciou. Nenákladná spätná klapka a bezpečná ako čerpacia stanica. Pumpfix F využíva na likvidáciu odpadovej vody prirodzený spád do kanalizácie. Efektívne a ekonomické použitie čerpadla len v prípade spätného vzdutia alebo zaplavenia pivnice (s podzemnou inštaláciou). S technickým schválením: Z-53.2-487.

 

Pumpfix F

Inštalácia do betónovej dosky / podlahy

Pumpfix F

Inštalácia na priebežné potrubie odpadových vôd

ČERPADLO
Výkonné rezacie čerpadlo pre odpadové vody s obsahom fekálií (max. 2 toalety).

POKLOPY SA DAJÚ INDIVIDUÁLNE VYPLNIŤ OBKLADOM
Nie je potrebná otvorená nádrž čerpadla ani priestor na údržbu

TELESO SO SPÁDOM LEN 9 MM
Ideálne na rekonštrukcie.

DEMONTOVATEĽNÉ VSTUPNÉ / VÝSTUPNÉ PRÍPOJKY
Ø110, Ø125, Ø160, Ø200
Príruby/hrdlá pre pripojenia na mieru.

ÚDRŽBA BEZ NÁRADIA
Ochrana proti spätnému vzdutiu aj počas servisných fáz.

FLEXIBILNÁ INŠTALÁCIA
Väčšia flexibilita a spoľahlivosť pri inštalácii do betónových dosiek, nové predlžovacie systémy s doplnkovou tesniacou prírubou pre pripojenie k vodotesným membránam.

RIADIACI ROZVÁDZAČ KOMFORT S PLUG & PLAY
s autodiagnostickým systémom SDS a viacjazyčným displejom (EN, DE, FR, IT, PL, NL) – je možné pripojiť aj bez pomoci elektrikára.  

INTEGROVANÝ VPUST V POKLOPE
Nepretržité odvodnenie dokonca aj pri zaplavenej pivnici.

Ak si želáte viac informácií o našich hybridných zdvíhacích staniciach, pozrite sa na našu medzinárodnú webstránku www.kessel.com alebo sa spojte priamo so spoločnosťou KESSEL, respektíve s vašim lokálnym partnerom KALA Myjava.

 

Tiráž / Údaje o tlači | Ochrana osobných údajov
©1998-2018 KESSEL AG, Bahnhofstraße 31, 85101 Lenting, Germany