Made in Germany KESSEL Logo
Traži:
 > Odlučovače

Vyhľadávanie produktov


Zadajte číslo výrobku alebo hľadajte slovo, ak chcete nájsť technické údaje, text so špecifikáciami alebo CAD výkresy produktu.

Odlučovače – pre čisté životné prostredie

KESSEL ponúka širokú škálu inovatívnych plastových odlučovačov pre rôzne oblasti použitia a objemy odpadových vôd:

  • Odlučovače tukov EasyClean (pre komerčné použitie v kuchyniach)
  • Odlučovače ropných látok EasyOil (do umyvární áut / na čerpacie stanice)
  • Odlučovače škrobu EasyStarch (pre stroje na šúpanie zemiakov)

Odlučovače kalov (na odstraňovanie pevných látok z odpadovej vody)

Individuálne riešenia

Oddelenie individuálnych riešení spoločnosti KESSEL dokáže naprojektovať a vyrobiť odlučovače na mieru podľa daností miesta.

Odlučovače tukov EasyClean
Polyetylénové odlučovače tukov pre nadzemné a podzemné inštalácie        

Odlučovače ropných látok EasyClean
Polyetylénové odlučovače oleja / paliva pre podzemné inštalácie   

 

Tiráž / Údaje o tlači | Ochrana osobných údajov
©1998-2018 KESSEL AG, Bahnhofstraße 31, 85101 Lenting, Germany