Made in Germany KESSEL Logo
Traži:
 > Spätné klapky

Vyhľadávanie produktov


Zadajte číslo výrobku alebo hľadajte slovo, ak chcete nájsť technické údaje, text so špecifikáciami alebo CAD výkresy produktu.

Spätné klapky

Všetky výtokové potrubia z drenážnych armatúr v budovách (práčky, sprchy, toalety atď.) sú pripojené ku kanalizácii, čím vytvárajú prepojený potrubný systém. Ak odpadová voda nemôže tiecť voľne cez kanalizáciu, napr. po silnom daždi alebo kvôli upchatiu, vytlačí ju späť do pripojených výstupných potrubí a môže zaplaviť tie časti domu, ktoré sú pod hladinou spätného vzdutia.

Podľa normy STN EN 13564.

Problém: Kanalizačný systém bez ochrany proti spätnému vzdutiu

Hladina vody pri silných dažďoch stúpne nad takzvanú hladinu spätného vzdutia. Pod týmto termínom sa zvyčajne označuje úroveň ulice. Rýchlo zaplaví miestnosti v suteréne alebo pivnici a dôjde k veľkým škodám. 

Riešenie: Kanalizačný systém s ochranou proti spätnému vzdutiu

Odtokové systémy ako napr. podlahové odtoky, práčky, umývadlá, sprchy alebo toalety, ktoré sa nachádzajú pod hladinou spätného vzdutia, musia byť účinne a nepretržite chránené proti spätnému vzdutiu. Odpadová voda s gravitačným odtokom do kanalizácie musí byť  chránená spätnou klapkou. Ak je verejná kanalizácia vyššie ako miesto odtoku v budove, odpadové vody sa musia prečerpávať pomocou čerpacej stanice.

Nadštandardné spätné klapky
s mechanickou alebo motorovou spätnou klapkou

Klasické spätné klapky
s mechanickými spätnými klapkami

Spätné klapky v šachte pre podzemné inštalácie
uvoľní sa miesto v suteréne presunom ochrany proti spätnému vzdutiu mimo budovu

 

Tiráž / Údaje o tlači | Ochrana osobných údajov
©1998-2018 KESSEL AG, Bahnhofstraße 31, 85101 Lenting, Germany